Середа, 28 вер. 2022 р.
Рішення PDF Друк E-mail

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 1

засідання  Ради Асоціації  Всеукраїнської громадської організації

Всеукраїнська Асоціація ветеранів і співробітників прикордонної розвідки «ЩИТ і МЕЧ»

м. Київ  (Пуща – Озерна)                                                                           “27” січня  2012 р.

 

Присутні члені Ради Асоціації:

1. Полковник запасу Білявський Олег Васильович
2. Полковник запасу Босенко Валерій Володимирович
3. Полковник запасу Глова Ігор Григорович
4. Підполковник запасу  Iopжев Ігоp Іванович
5. Полковник запасу Кинько Олександр Вікторович
6. Полковник запасу Ледок Сергій Петрович
7. Підполковник запасу Псар Ігор Анатолійович
8. Полковник у відставці Савицький Олександр Віталійович
9. Полковник запасу Сердюк Володимир Миколайович
10.Полковник запасу Троценко Микола Якович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання головуючого та секретаря засідання  Ради Асоціації.

Постановили: Обрати  головуючого засідання Ради Асоціації полковника запасу Босенко В.В. та секретаря засідання Ради Асоціації полковника у відставці Савицького О.В. Доручити обраним особам скласти та підписати Протокол засідання.

З даного питання голосували:  «за» – одностайно, «проти» – немає, «утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

2.  Про обрання Голови Асоціації Всеукраїнської громадської організації

Всеукраїнська Асоціація ветеранів і співробітників прикордонної розвідки “ЩИТ і МЕЧ».

Постановили: Обрати Головою Всеукраїнської Асоціації ветеранів і співробітників прикордонної розвідки “ЩИТ і МЕЧ»    полковника запасу Глову І.Г. та рекомендувати Установчому з’їзду Асоціації затвердити вказану кандидатуру на цю посаду.

З даного питання голосували:  «за» – одностайно, «проти» – немає, «утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

 

Голова засідання Ради Асоціації     В.Босенко

Секретар засідання Ради Асоціації О.Савицький

м. Київ  (Пуща – Озерна)

27 січня 2012 р.

 


 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2

засідання  Ради Асоціації  Всеукраїнської громадської організації

Всеукраїнська Асоціація ветеранів і співробітників прикордонної розвідки «ЩИТ і МЕЧ»

м. Київ                                                                                                 «06» лютого  2012 р.

 

Присутні члені Ради Асоціації:

1. Полковник запасу Білявський Олег Васильович
2. Полковник запасу Босенко Валерій Володимирович
3. Полковник запасу Глова Ігор Григорович 
4. Полковник запасу Ледок Сергій Петрович
5. Полковник у відставці Савицький Олександр Віталійович
6.Полковник запасу Троценко Микола Якович

Порядок денний

1. Звіт Голови Асоціації (голова організаційного комітету щодо підготовки та проведення Установчого з’їзду Асоціації) щодо витрат  коштів на підготовку та проведення Установчого з’їзду Асоціації.

Постановили:

1. Звіт Голови Асоціації з фінансових питань щодо витрат коштів на підготовку та проведення Установчого з’їзду Асоціації затвердити.

2. Визнати, що кошти у сумі 19 300 грн., що залишилися, спрямувати на реєстрацію та подальшу легалізацію  Асоціації в державних інституціях тощо.

З даного питання голосували:  «за» – одностайно, «проти» – немає, «утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

 

2. Про поточну діяльність Ради Асоціації щодо реєстрації Асоціації у міністерстві юстиції України.

Постановили:

1. Доопрацювати Протокол Установчого з’їзду, внести відповідні  зміни до проекту Статуту Асоціації, що були прийняті на з’їзді, відкоригувати відомості щодо засновників Асоціації (ксерокопії паспортів, ідентифікаційні коди).

Відповідальний : Глова І.Г., Босенко В.В., Савицький О.В.

2. Опрацювати та надати до розміщення в засобах масової інформації необхідні відомості щодо роботи Установчого з’їзду та відповідні фото- та кіно- матеріали.

Відповідальний:Савицький О.В. Глова І.Г.

3. Підготувати пакет всіх необхідних документів для надання до міністерства юстиції України з метою   реєстрації Асоціації.

Відповідальний: Глова І.Г., Савицький О.В.

З даного питання голосували:  «за» – одностайно, «проти» – немає, «утримались» – немає.

Запропоноване рішення прийнято одностайно.

 

3. Щодо обрання та призначення Савицького А.В. на посаду Виконавчого  директора Асоціації, введення його у склад Ради Асоціації (за посадою Виконавчого директора) та  набрання Савицьким О.В. повноважень секретаря Ради Асоціації.

Постановили:

1. Обрати та призначити Савицького А.В. на посаду Виконавчого  директора Асоціації, ввести його у склад Ради Асоціації (за посадою Виконавчого директора) та покласти на Савицького О.В. керівництво Секретаріатом Асоціації.

З даного питання голосували:  «за» – одностайно, «проти» – немає, «утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

 

4. Про участь членів Асоціації у виконанні напрямків діяльності, що регламентовані Уставом Асоціації, опрацювання та обговорення «дорожньої  карти» щодо їх реалізації.

Постановили:

1. Розпочати роботу щодо підготовки та направлення в регіони так званої «Комунікаційної карти», де відобразити персональні та контактні данні всіх членів Асоціації, а також пенсіонерів (ветеранів) прикордонної розвідки.

Відповідальний: Глова І.Г. Савицький О.В.

2. Членам  Асоціації членам підготувати на направити на адресу Виконавчого директора свої пропозиції щодо особистої участі в реалізації напрямів діяльності Асоціації.

Відповідальний: Савицький О.В., керівники місцевих осередків Асоціації.

3. По надходженню пропозиції щодо особистої участі  членів Асоціації в реалізації напрямів її діяльності розпочати роботу навколо «Ділового клубу», для чого обґрунтовано обміркувати проекти, які будуть пропонуватися  на розгляду Клубу.

Відповідальний: Босенко В.В., Глова І.Г.

4. Опрацювати питання щодо створення та функціонування «Охоронно-детективного агентства».

Відповідальний: Ледок С.П.

5. Опрацювати питання та розпочати розробку й впровадження в мережі Інтернет Сайту Асоціації. Початок роботи Сайту – з моменту реєстрації Асоціації.

Відповідальний:   Iopжев І.І., Ковальський Ю.Ю., Слома О.М.

6. Розпочати підготовку щодо участі Асоціації в святкуванні Дня прикордонника (28) травня

Відповідальний: Савицький О.В.

7. З нагоди 23-ї річниці виводу радянських військ з Афганістану підготувати та направити через засоби масової інформації (Інтернет) вітання ветеранам прикордонної розвідки, які проходили службу на території Афганістану

Відповідальний: ГловаІ.Г.

8. Здійснити замовлення на виготовлення 20 компакт-дисків, які містять весь матеріал щодо проведення Установчого з’їзду Асоціації.(14 дисків – функціонуючі осередки, 6 дисків – знов створені осередки. Ціна диску - 15грн.)

Відповідальний: Глова І.Г.

9. Активізувати роботу серед ветеранів (пенсіонерів) прикордонної розвідки щодо їх інформування про діяльність Асоціації, а також членства  в лавах Асоціації.

Відповідальний: керівники місцевих осередків.

10. Продовжувати роботу щодо перспектив створення нових осередків Асоціації. Відповідальні:

Вінницька область – Савицький О.В.

Дніпропетровська область – Кинько О.В.

Миколаївська область – Глова І.Г.

З приводу наведеного виступаючим, інших пропозицій та зауважень з боку присутніх не поступило.

З даного питання голосували: «за» – одностайно, «проти» – немає, «утримались» – немає.

Запропоноване рішення прийнято одностайно.

 

Голова засідання Ради Асоціації

(Голова Асоціації)                                І.Глова

Виконавчій  директор Асоціації

(секретар засідання Ради Асоціації) О.Савицький

м. Київ

«06» лютого  2012 р.

 


 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3

Засідання Ради Асоціації  Всеукраїнської громадської організації

Всеукраїнська Асоціація ветеранів і співробітників прикордонної розвідки «ЩИТ і МЕЧ»

м. Київ, вул. Шота Руставелі, 29, оф. 2.                                                                                                 «29» березня 2012р.

Присутні:

1. Білявський Олег Васильович – член Ради Асоціації

2. Босенко Валерій Володимирович – член Ради Асоціації

3. Глова Ігор Григорович – Голова Асоціації, головуючий засідання Ради Асоціації

4. Iopжев  Ігор Іванович  - член Ради Асоціації

5. Лєдок Сергій Петрович – член Ради Асоціації

6. Псар Ігор Анатолійович – член Ради Асоціації

7. Савицький Олександр Віталійович – виконавчий директор Асоціації, секретар засідання Ради асоціації.

8. Троценко Микола Якович – Голова Київського міського осередку Асоціації,  Голова Ради  регіонів Асоціації

Порядок денний

1. Про результати роботи щодо реєстрації Всеукраїнської Асоціації ветеранів та співробітників  прикордонної розвідки  «ЩИТ і МЕЧ» у Міністерстві юстиції Україні. Проблеми та перспективи  на шляху реєстрації Асоціації. Висновки та загрози для Асоціації, що випливають з набранням чинності нового Закону України «Про громадські об’єднання».

Постановили:

1. Роботу з боку Голови Асоціації та виконавчого директора  Асоціації щодо реєстрації Асоціації признати задовільною.

2. Наведену інформацію прийняти до відома та урахування в подальшій діяльності Асоціації.

3. Голові Асоціації та виконавчому директору протягом першого тижня квітня завершити роботу щодо надання пакету документів щодо реєстрації Асоціації, у подальшому здійснювати відповідне супроводження процесу реєстрації.

Голосували  за постанову –  «за» одностайно, «проти» – немає, «утримались» – немає.

 

2. Питання щодо перспективи створення сайту Асоціації. Формат, модель, технічна та інформаційна підтримка сайту. Бюджет та етапи впровадження сайту Асоціації.

Постановили:

1. З метою опрацювання та провадження сайту Асоціації створити робочу групу у складі: І.Іopжева, В.Босенко,  О.Сломи (Харків), Ю.Ковальского (Одеса), Ю.Станішевського.

Доручити робочій групі до 1 червня опрацювати проект сайту та механізм його оплати.

2. Керівникам місцевих осередків до 20 квітня надати до Голови Асоціації та Виконавчого директора Асоціації взірці сайтів, які, на їх думку, підходять  для опрацювання  робочою групою.

Голосували: «за» - одностайно, «проти» – немає, «утримались» – немає.

 

3. Обговорення пропозицій щодо підготовки до святкування професійного свята – Дня прикордонника (28 Травня). Сценарій участі Асоціації у святкуванні та обговорення  пропозицій щодо заохочення ветеранів та співробітників прикордонної розвідки до свята 9 травня, 28 травня та 24 липня. (Пропозиції надаються за 2 місяці до свята).

Постановили:

1. З метою підготовки святкування в м. Києві «Дня прикордонника» (28 травня), опрацювання пропозицій з боку ветеранів та діючих співробітників прикордонної розвідки щодо його спільного проведення, створити робочу групу з числа членів Ради Асоціації: І.Глови, І.Йopжева, В.Сердюка, О.Савицького.

Виконавчому директору Асоціації О.Савицькому доповісти узагальнену  пропозицію щодо місця та сценарію проведення святкування Дня прикордонника  на черговому засіданні Ради Асоціації в травні місяці.

Відповідальні: І.Глова,  О.Савицький.

2. З метою дієвої участі Асоціації (нагородження співпрацівників прикордонної розвідки) в офіційних заходах щодо святкувань визначених професійних та державних свят (День захисника Вітчизни, День перемоги, День прикордонника, День Незалежності тощо) створити постійно діючу групу з числа членів Асоціації:

- зі складу Ради Асоціації: І.Глова, М.Троценко, В.Босенко, О.Савицький, О.Білявський.

- зі складу Ради старійшин: В.Заярний, В.Дордюк.

Відповідальний І.Глова.

3.1 Внести на розгляд Адміністрації  Президента України кандидатуру Заярного В.М. щодо його нагородження державною нагородою «Орден Богдана Хмельницького» 3 ступеню. (До свята Дня прикордонника чи Дня Незалежності України).

3.2. Внести на розгляд Адміністрації (Голові) Державної прикордонної служби України кандидатури щодо нагородження нагородами ДПСУ:

«Почесний прикордонник» - Ю.Леонов.

«Почесна грамота» ДПСУ: В.Трегубова,   О.Іванов.

«Медаль» ДПСУ: В.Клименко, В.Абрамов, В.Синиця, А.Іващенко. С.Ермолаев.

3.3 Внести на розгляд Ради Асоціації,  Ради старійшин та Ради регіонів кандидатури щодо нагородження нагородами Асоціації:

«Ціний подарунок»: Г.Волков.

«Почесна грамота»: Ю.Леонов, С.Казанник, Е.Козяр,  Е.Грушко. С. Столярук, А.Бабенко,  А.Федорченко,  И.Кошель, В.Сердюк.

«Грамота» : Ю.Костюк , А.Слома,  Г.Редько,   М.Вакулик, М.Варламов, О.Кудринський.

«Подяка»: Д.Бобов, Ю.Маковей, О.Брошеван , Б.Гочіяев, О.Кулинич,  В.Монастирський, П.Гнездилов.

У зв’язку з тим, що кількісні та якісні параметри щодо нагородження неостаточні, у список кандидатів можливо внесення певних  поточних коректив.

Відповідальні: І.Глова, О.Савицький.

Голосували:«за» - одностайно, «проти» – немає, «утримались» – немає.

 

4. Різне: Діяльність та заходи Асоціації щодо вітання жінок з днем 8 Березня, матеріальна допомога співробітникам прикордонної розвідки. Про деякі напрямки функціонування  «Ділового клубу» Асоціації. Питання щодо робочого приміщення (офісу) Асоціації та його облаштування. Обговорення та затвердження титульного офіційного бланку Асоціації.

Обговорення проектів нагород з боку Асоціації (подяка, грамота, почесна грамота).

Постановили:

1. Інформацію, наведену Головою Асоціації прийняти до відома та подальшого урахування в діяльності Ради Асоціації.

2. Доручити Голові Асоціації та виконавчому директору Асоціації до 1 травня  розробити мотивоване обґрунтування щодо всебічного облаштування офісу Асоціації, підготувати відповідний кошторис щодо придбання та встановлення необхідного устаткування. Результаті доповісти на засіданні Ради Асоціації у травні місяці.

Відповідальні: І.Глова, О.Савицький.

3. Затвердити офіційні бланки Асоціації щодо їх  використання в офіційному листуванні Асоціації з органами державної влади та іншими громадськими об’єднаннями, у тому числі й іноземними тощо.

4. Доручити  Голові Асоціації та виконавчому директору Асоціації до 20 квітня остаточно узгодити технічні питання щодо нагород Асоціації та надати їх на розгляд Раді Асоціації.

Відповідальні: І.Глова, О.Савицький.

Голосували: «за» - одностайно, «проти» – немає, «утримались» – немає.

 

Голова Всеукраїнської Асоціації ветеранів та співпрацівників Прикордонної розвідки «ЩИТ і МЕЧ» І.Глова

Виконавчий директор Всеукраїнської Асоціації Ветеранів та співпрацівників Прикордонної розвідки «ЩИТ і МЕЧ», секретар Ради Асоціації О.Савицький

м. Київ

«29» березня 2012 р.

 
Наші партнери

Газета "Прикордонник"

Держприкордонслужба України

Громадянський корпус

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Хто на сайті?
На даний момент 4 гостей на сайті